Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism

Ursäkta röran – vi bygger om!

Vi håller på att uppdatera sajten och hoppas Du har överseende med att det är lite rörligt för tillfället. Inom kort kommer vi att presentera en bättre och tydligare branschsida för Jämtland Härjedalen Turism.

Inspiratör & samordnare inom destinationsutveckling

Välkommen till Jämtland Härjedalen Turism (JHT), samverkansplattformen för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT är en ekonomisk förening som bildades 1995 och företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Här kan du som är verksam inom besöksnäringen eller intresserad av vår verksamhet hitta information.

Kontakta oss gärna om du saknar något!