Artiklar och produkter
Nyhetsflöden
Länkar

Jämtland Härjedalen Turism

Ledande inspiratör och samordnare inom destinationsutveckling

Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Vår vision: "Ledande inspiratör och samordnare inom destinationsutveckling".

Vår affärsidé: "Att genom samverkan, innovation och kompetens utveckla ledande destinationer och upplevelser".

Adventure EDU 14-16 nov 2016

Adventure EDU 14-16 nov 2016
Sverige kan bli en av de främsta destinationerna för upplevelser baserad på vår natur och kultur. Vi bjuder därför in landets bästa aktörer inom dessa segment till det mycket uppskattade affärsutvecklingsprogrammet Adventure EDU, samt en workshop.

Kompetensutveckling Swetourgruppen

Kompetensutveckling Swetourgruppen
I strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen är kompetensutveckling ett högt prioriterat område. För att gemensamt arbeta med dessa frågor bildades för några år sedan den så kallade Swetourgruppen.

Visioner kring framtidens besöksservice

Visioner kring framtidens besöksservice
Den 18 april hölls Visitas Nationella Destinationsråd på temat "Visitoner kring framtidens besöksservice". Troligt är att vi i framtiden får se fler olika typer av turistbyråer anpassade efter förutsättningarna på platsen de befinner sig på.

Dialogforum 19 maj 2016

Dialogforum 19 maj 2016
Så sent som i mars i samband med besöksnäringskongressen i Göteborg meddelade näringsminister Mikael Damberg att han hade för avsikt att bjuda in näringen till ett Dialogforum och den 19 maj genomfördes det första av dessa.

Pressbesök Nordis

Pressbesök Nordis
Journalisten och fotografen Martin Müller från magasinet Nordis besökte Jämtland Härjedalen 13-20 april 2016. Magasinet Nordis handlar om resmål och nyheter från de nordiska länderna och läses av skandinavienfrälsta tyskar.

World Nomads Extraordinary Experiences

World Nomads Extraordinary Experiences
2015 utlystes en tävling via World Nomads där vinsten var en äventyrsresa i Jämtland Härjedalen. Resultatet blev en win-win situation där Jämtland Härjedalen fick internationell synlighet och World Nomads uppmärksamhet för sina försäkringar.

Adventuresweden.com

Adventuresweden.com
För att stärka Jämtland Härjedalen, med fokus på den internationella arenan, har JHT tagit fram ett nytt och banbrytande koncept kring image-marknadsföring av regionen som kommer att speglas på den digitala plattformen adventuresweden.com.

Sök medel för utveckling

Sök medel för utveckling
På JHTs projektkarta finns bl a ett projekt kring att ta Jämtland Härjedalens turistinformation vidare till att bli Framtidens Besöksservice. En färdig ansökan finns där vi i dagsläget tittar på vilka åtgärder som praktiskt är bäst att söka inom.

Akademin möter turismnäringen

Akademin möter turismnäringen
För andra året genomfördes konferensen där akademin möter turismnäringen vid Umeå Universitet den 1-2 mars. Konferensen syftar till att presentera aktuella ämnen för besöksnäringen och pågående forskning vid universitetet.

JH Databas Mobil

JH Databas Mobil
Som ett led i vidareutvecklingen av Jämtland Härjedalens digitala kanaler utvecklar JHT en fristående mobilapplikation för Android & iOS - ”Discover Jämtland Härjedalen”.

Hållbar utveckling av skoterturism

Hållbar utveckling av skoterturism
Den 14-15 april hölls en konferens i Funäsfjällen kring hållbar utveckling av skoterturism. Under konferensen gav olika aktörer sin syn kring skoterturism och dess utmaningar och en handlingsplan för det fortsatta arbetet togs fram.

Skoterkonferens Funäsfjällen

Skoterkonferens Funäsfjällen
Skoterturism är en viktig del av besöksnäringen på många destinationer i Jämtland Härjedalen och vi vill gärna se att den fortsätter att utvecklas. Den 14-15 april bjuder vi in till konferens på ämnet "Hur utvecklar vi skoterturismen?".
[12 3 4 5  >>