Etableringsmöjligheter

En mångfald av näringar

Etableringsmöjligheter

Teknik, skog, turism, entreprenad, kundservice och energi är områden där vi idag redan är starka. Framgång föder framgång. Kanske är det just kring de här branscherna det säger klick.

Hos oss på Business Region Mid Sweden hanterar vi förfrågningar seriöst och med sekretess. Vi lotsar dig rätt, ordnar de möten du behöver agerar snabbt och effektivt. 

Energi

Energi
Vattenkraft, vindkraft och solenergi. Det förnyelsebara Jämtland Härjedalen är ständigt på tapeten kring energiförsörjning. Här finns alltifrån vindsäkra öppna ytor till innovatörer som skapar trygg och säker energi från solens strålar.

Turism

Turism
En industri som omsätter över 3,8 miljarder och där investeringsmöjligheterna är många.

Tjänsteföretag

Tjänsteföretag
När ett område har kostnadseffektiv arbetskraft och dessutom lojala medarbetare skapas lätt kluster för företag som söker just det.

Skog och gröna näringar

Skog och gröna näringar
Jämtland Härjedalen består till stor del av skog. Längre tillbaka har det varit regionens stora inkomstkälla. Med Persson Invest i framkant utvecklas skogsindustrin fortfarande.

Entreprenad, fastighet och bygg

Entreprenad, fastighet och bygg
I länet finns flera starka aktörer inom fastighetssektorn. Diös, NP3, Rikshem och Norrporten satsar och utvecklar sitt bestånd.

Industri

Industri
Jämtländsk industri består idag till stor del av legotillverkning. Här finns underleverantörer till både Ericsson, SAAB och andra större industriföretag.