Etableringsmöjligheter

En mångfald av näringar

Etableringsmöjligheter

Teknik, skog, turism, entreprenad, kundservice och energi är områden där vi idag redan är starka. Framgång föder framgång. Kanske är det just kring de här branscherna det säger klick.

Hos oss på Business Region Mid Sweden hanterar vi förfrågningar seriöst och med sekretess. Vi lotsar dig rätt, ordnar de möten du behöver agerar snabbt och effektivt.