Gästnattsstatistik 2016

Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik 2016
Foto: Sandra Lee Pettersson

Gästnattsstatistik december 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i december med -21 643 gn (-8%) jämfört med motsvarande månad föregående år. 

Samtliga boendeformer minskade. Stugbyarna redovisade -7 414 gn (-28%), vandrarhemmen -361 gn (-2%), hotellen -1 258 gn (-2%), campingen minskade med -563 gn (-4%), medan förmedlat boende redovisade -12 047 gn (-8%). 

Det var framförallt den svenska marknaden (-19 151 gn) som påverkade totalsiffrorna negativt. Utlandsmarknaderna uppvisade blandat utfall. GBR, Ryssland och utom Europa redovisade tydliga ökningar. Även Norge visade på ett litet plus. Danmark, Finland, Holland och övriga Europa uppvisade störst minskningar mätt i faktiska volymer.

Skillnaderna mellan olika regioner var stora i december. Riket som helhet ökade med 1%, Värmland redovisade +4%, medan övriga Norrland backade med -6%. Dalarna minskade med hela -34%.

Gästnattsstatistik dec 2016 »

Gästnattsstatistik november 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) Ökade i oktober med -12 383 gn (+14%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Samtliga boendeformer förutom campingen ökade. Stugbyarna ökade med 2 018 gn (+46%), vandrarhemmen redovisade +2 241 gn (+31%), hotellen -6 888 gn (+16%), medan förmedlat boende redovisade +6 010 gn (+32%). Campingen minskade med -4 574 gn (-27%).

Det var framförallt den svenska marknaden med en ökning på 13 443 gn som drev den positiva utvecklingen. För övriga marknader handlar det om relativt små förändringar mätt i faktiska volymer, både plus och minus. Undantaget är övriga Europa som minskade med 644 gn.

November övervägande på ett positivt utfall, med undantag för övriga Norrland som minskade med 7%. Riket som helhet ökade med 8%, Värmland +15% medan ökningen för Dalarna var +19%.

Gästnattsstatistik november 2016 »

Gästnattsstatistik oktober 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i oktober med -4 529 gn (-5%) jämfört med motsvarande månad föregående år. 

Boendeformerna redovisade både plus och minus. Stugbyarna ökade med 378 gn (+7%) och vandrarhemmen redovisade +1 148 gn (+22%). Övriga minskade, hotellen -3 588 gn (-8%), campingen -2 160 gn (-12%), medan förmedlat boende redovisade -307 gn (-2%).

Det var framförallt den norska (-2 303 gn) och i viss mån svenska (-1 724 gn) marknaden som låg bakom minskningen. Även Tyskland backar tämligen mycket (-624 gn). Positiva utropstecken var Finland , övriga Europa och världen.

Oktober visar på ett blandat utfall. Riket som helhet ökade med 2%, vilket även gäller för Värmland, medan övriga Norrland och Dalarna båda redovisade -2%.

Gästnattsstatistik oktober 2016 »

Gästnattsstatistik september 2016

 Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i september med +4 020 gn (+4%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hotellen redovisade +1 372 gn (+3%), vandrarhemmen +1 523 gn (+12%), campingen +621 gn (+3%), medan förmedlat boende ökade med 649 gn (+7%). Stugbyarna redovisade en minskning med -145 gn (-1%).

Den svenska marknaden ökade med +1 276 gn (+2%), men det var framförallt Norge (+1 948 gn, +18%) och Finland (+490 gn, +69%) som utmärkte sig positivt. Även Holland, Danmark och utom Europa var tydliga plusmarknader. Tyskland och övriga Europa var minusmarknader, men det handlar om relativt beskedliga minskningar.

September visar överlag på positiva siffror. Riket som helhet Ökade med 5%, samma som Dalarna, medan Värmland redovisade +4%. Övriga Norrland ökade med 2%.

Gästnattsstatistik september 2016 »

Gästnattsstatistik augusti 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i augusti med +7 285 gn (+3%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hotellen redovisade +7 032 gn (+11%), vandrarhemmen +2 702 gn (+14%), medan förmedlat boende ökade med 1 010 gn (+5%). Stugbyarna redovisade en minskning med -2 010 (-8%), medan campingen backade med -1 449 gn (-2%).

Den svenska marknaden ökade med +4 935 gn (+3%), men det var framförallt Finland (+1 470 gn, +118%) och Holland (+1 584 gn, +37%) som utmärkte sig positivt. Även GBR, Estland och utom Europa var tydliga plusmarknader. Tyskland, Danmark och Norge var minusmarknader, men det handlar om relativt beskedliga minskningar.

Augusti visar överlag en liten ökning, Värmland undantaget som minskade med 13%. Riket som helhet redovisar en marginell ökning medan Dalarna och övriga Norrland båda ökade med 2%.

Gästnattsstatistik augusti 2016 »

Gästnattsstatistik juli 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i juli med -16 709 gn (-5%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Det är en svag utveckling för campingen (samma som för hela norra Sverige) som ligger bakom de negativa totalsiffrorna. Det handlar med stor sannolikhet om eftersläpning i inrapporteringen som påverkar siffrorna negativt. * Campingen minskade med -36 625 gn (-22%). För vandrarhemmen var minskningen -846 gn (-4%). Övriga boendeformer ökade, stugbyarna redovisade en ökning med +5 091 gn (+21%), hotellen +9 762 gn (+11%), medan ökningen för förmedlat boende var +5 909 gn (+23%).

Det var framförallt den svenska marknaden, i volym mätt, (-15 267 gn) som låg bakom minskningen. Även Danmark, Tyskland och Holland visar på tydliga minussiffror. Norge ökade däremot med 2 696 gn (+3%), siffror som sannolikt kan komma att justeras ytterligare i positiv riktning. Ryssland, Estland, övriga Europa och världen var övriga plusmarknader.

Juli visar på ett tämligen svagt utfall (med reservation för campingen). Riket som helhet redovisar en ökning med 1%, övriga Norrland en marginell ökning, medan Dalarna backade med -4% och Värmland med -3%.

* De siffror som redovisades för juni vid föregående tillfälle visade på -23% för campingen. Med den här leveransen är de korrigerade till -4%, vilket också innebär att tidigare redovisad totalminskning på -6%, nu har vänt om till +2% för juni.

Gästnattsstatistik juli 2016 »

Gästnattsstatistik juni 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i juni med -23 587 gn (-16%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Samtliga boendeformer förutom vandrarhemmen redovisar minussiffror. För vandrarhemmen var ökningen 1 087 gn (+10%). Hotellen minskad med -2 542 gn (-6%), stugbyarna -7 519 gn (-42%), förmedlat boende -2 327 gn (-22%), medan campingens minskning var -12 286 gn (-19%). Möjligen kan siffrorna för campingen i viss mån påverkas negativt av eftersläpning i rapporteringen, vilket har varit ett problem tidigare somrar.

Det var framförallt den svenska (-15 240 gn) och norska (-7 396 gn) marknaden som bidrog till den totala minskningen. Även övriga Europa och Holland visar på tydliga minskningar. Tyskland och Finland går mot strömmen med tydliga ökningar.

Juni visar överlag på ett svagt utfall. Riket som helhet redovisar en minskning med -3%, Värmland -8%, Dalarna -7%, medan övriga Norrland redovisar en minskning med -11%.

Gästnattsstatistik juni 2016 »

Gästnattsstatistik maj 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i maj med -3 852 gn (-5%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hotellen redovisade +1 334 gn (+4%), vandrarhemmen +938 gn (+19%), medan ökningen för förmedlat boende var +114 gn (+3%). Campingen backade med -3 341 gn (-14%) och för stugbyarna var minskningen -2 897 (-41%).

Det var framförallt den svenska marknaden (-3 840 gn) som bidrog till den totala minskningen, men även Norge (-721 gn) och övriga Europa (-759 gn) var med och påverkade. Tyskland (+1 007 gn) liksom Finland (+216 gn) var positiva utropstecken. För övriga marknader handlar det om små förändringar mätt i faktiska volymer.

Maj visar överlag på ett svagt utfall. Riket som helhet redovisar en minskning med -7%, Värmland -14%, Dalarna -15%, medan övriga Norrland redovisar en minskning med -9%.

Gästnattsstatistik maj 2016 »

Gästnattsstatistik april 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) Minskade i april med -47 750 gn (-16%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Tidig påsk samt det faktum att merparten av vecka 9 låg i mars 2016 har bidragit till minskningen.

Hotellen redovisade -1 115 gn (-2%), vandrarhemmen -571 gn (-4%), stugbyarna -3 454 gn (-12%), förmedlat boende var -40 318 gn (-25%), medan campingen backade med -2 292 gn (-9%).

Det var framförallt den svenska marknaden (-45 358 gn) som låg bakom minskningen. Även Norge och Danmark backade relativt tydligt, medan framförallt GBR och övriga utlandet redovisade tydliga plussiffror.

April uppvisar ett blandat utfall och påverkas av hur stark ”påskeffekten” är för de olika regionerna. Dalarna minskade med hela 36%, medan övriga norrland redovisade +4%. För riket som helhet och Värmland var ökningen +2%.

OBS att Lofsdalens aprilsiffror (vilket påverkar vintern som helhet) baseras på en skattning, då statistiken till SCB inte är fullständigt inrapporterad efter för april månad.

Gästnattsstatistik april 2016 »

Gästnattsstatistik mars 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i mars med +148 442 gn (+35%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Tidig påsk samt det faktum att merparten av vecka 9 låg i mars 2016 har bidragit till den kraftiga ökningen.

Hotellen redovisade +31 433 gn (+32%), vandrarhemmen +8 229 gn (+37%), stugbyarna +6 118 gn (+14%) medan ökningen för förmedlat boende var +103 257 gn (+44%). Campingen backade med -595 gn (-2%).

Det var framförallt den svenska marknaden (+141 449gn) som lyfte helheten, men även merparten av utlandsmarknaderna ökade, i volym mätt särskilt tydligt för de nordiska marknaderna. GBR och Holland ökar procentuellt mycket, medan Ryssland/Baltikum redovisade minskningar.

Mars visar överlag på ett positivt utfall. Riket som helhet redovisar en ökning med +13%, Värmland +25%, Dalarna +16%, medan övriga Norrland redovisar en ökning med +9%.

Gästnattsstatistik mars 2016 »

Gästnattsstatistik februari 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i februari med +61 469 gn (+15%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Förmedlat boende ökade med 48 331 gn (+20%), stugbyarna redovisade en ökning med +5 247 gn (+13%), hotellen +10 626 gn (+12%), medan ökningen för vandrarhemmen var +24 gn (+0%). Campingen minskade med -2 759 gn (-11%).

Den svenska marknaden ökade med +53 904 och låg bakom en stor del av ökningen. Men även Danmark (+5 243 gn) och Finland (+1 472 gn) var tydliga positiva utropstecken. På minussidan återfinns Ryssland och GBR, medan såväl Lettland som Estland bryter trenden och ökar.

Februari visar på ett genomgående positivt utfall. Riket som helhet ökade med 8%. Dalarna redovisade +3%, Värmland +9%, medan övriga Norrland ökade med +10%.

Gästnattsstatistik februari 2016 »

Gästnattsstatistik januari 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i januari med +16 956 gn (+5%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hotellen redovisade +9 982 gn (+14%), vandrarhemmen +3 133 gn (+24%), medan ökningen för förmedlat boende var +5 846 gn (+3%). Stugbyarna backade med -318 gn (-1%), medan campingen landade på -1 687 gn (-8%).

Det var framförallt den svenska marknaden (+15 048 gn) som lyfte helheten, men även Finland visade starka siffror. Glädjande också att Ryssland/Baltikum vänder i positiv riktning. Den norska marknaden minskade med -1 324 gn.

Januari visar överlag på ett positivt utfall, Dalarna undantaget som minskade med 8%. Riket som helhet redovisar en ökning med +3%, Värmland +9%, medan övriga Norrland redovisar en ökning med +12%.

Gästnattsstatistik januari 2016 »