Gästnattsstatistik 2011

Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik 2011
Foto: Tina Stafrén

En summering av 2011 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 452 018, vilket är en minskning, -6% jämfört med fjolåret*. Det var framförallt vintersäsongen som bidrog till den totala minskningen. Samtliga boendeformer förutom vandrarhemmen redovisar minskningar, hotellen marginellt -0%, stugbyarna -14%, förmedlat boende -12% medan campingen minskade med -4%. Vandrarhemmens ökning var hela +50%. En förklaring till detta är att flera boendeanläggningar har omklassificerats från hotell till vandrarhem, vilket har påverkat siffrorna för vandrarhemmen positivt, medan hotellen har påverkats negativt.

En jämförelse med övriga regioner visar huvudsakligen på blandade siffror. Riket som helhet ökade marginellt, medan Värmland minskade marginellt, -1%. Övriga Norrland redovisar +4%, medan Dalarna liksom Jämtlands län tappar -8%, mycket beroende på en svag säsong för skidturismen.

*Helårsrapporten för 2010 för Jämtland Härjedalens gästnattsstatistik innehåller inte förmedlat boende, vilket är nytt i och med år 2011. Vid beräkningen av förändringen mellan 2010 och 2011 har förmedlat boende tagits med för 2010.
2010 års rapport säger att helårsresultatet var 1 569 420 gästnätter, inklusive förmedlat boende var helårsresultatet för 2010: 2 605 439 gästnätter och därav är förändringen -6% för 2011, jämfört med 2010.

Gästnattsstatistik helår 2011 »