Gästnattsstatistik 2012

Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik 2012
Foto: Sandra Lee Pettersson

En summering av 2012 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 499 785, vilket är en ökning, +2% jämfört med fjolåret. Det var framförallt barmarkssäsongen som bidrog till den totala ökningen. Hotellen ökade med +6%, vandrarhemmen redovisade +9% medan förmedlat boende ökade med 2%. Stugbyarna backade med -6% efter en svag inledning av året, medan minskningen för campingen stannade på -1%, med motsatt utveckling jämfört med stugbyarna.

En jämförelse med övriga regioner visar huvudsakligen på blandade siffror. Riket som helhet ökade marginellt, medan Värmland minskade marginellt, -1%. Dalarna redovisade -3%, medan övriga Norrland ökade med 3%.

Gästnattsstatistik helår 2012 »