Gästnattsstatistik 2013

Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik 2013
Foto: Sandra Lee Pettersson

 En summering av 2013 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 439 223, vilket är en minskning, -2% jämfört med fjolåret. Det var framförallt vintern som låg bakom den totala minskningen. Hotellen minskade med -1%, vandrarhemmen redovisade +14% medan förmedlat boende minskade med 3%. Stugbyarna backade med -13%, medan minskningen för campingen stannade på -2%.

En jämförelse med övriga regioner visar huvudsakligen på blandade siffror. Riket som helhet ökade med 2%, vilket också gällde för övriga Norrland. Både Värmland och Dalarna landade på samma utveckling som Jämtland Härjedalen, -2%.

Gästnattsstatistik helår 2013 »