Gästnattsstatistik 2014

Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik 2014
Foto: Sandra Lee Pettersson

En summering av 2014 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 602 768, vilket är en ökning, +7% jämfört med fjolåret. Ökningen är fördelad över hela året, men sommaren uppvisa större ökning än vintern, både i faktiska volymer och procentuellt. Hotellen ökade marginell +0%, vandrarhemmen redovisade +7%, stugbyarna och campingen +10%, medan förmedlat boende ökade med 9%.

En jämförelse med övriga regioner visar genomgående på positiva siffror, dock är det inga andra regioner som når samma ökning som JH. Riket som helhet ökade med 5%, övriga Norrland +2%, Dalarna +3%, medan Värmland stannade på +1%.

Gästnattsstatistik helår 2014 »