Gästnattsstatistik 2015

Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik 2015
Foto: Mattias Fredriksson

En summering av 2015 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 876 759, vilket är en ökning, +10% jämfört med fjolåret. Ökningen är fördelad över hela året, men vintern uppvisar större ökning än barmarksperioden, både i faktiska volymer och procentuellt. Hotellen ökade med 8%, stugbyarna redovisade +28%, förmedlat boende +16%, medan siffrorna för vandrarhemmen var i princip oförändrade. Campingen backade med -3%.

En jämförelse med övriga regioner visar genomgående på positiva siffror, dock är det inga andra regioner som når samma ökning som JH. Riket som helhet ökade med 6%, övriga Norrland +5%, Värmland +2%, medan Dalarna stannade på +1%.

Gästnattsstatistik helår 2015 »