Gästnattsstatistik 2017

Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik 2017
Foto: Sandra Lee Pettersson

2017 - Slutlig sammanräkning av kommersiella gästnätter i JH

Totalt hade Jämtland Härjedalen 3 076 678 gn, en ökning med 76 514 gn, motsvarande +3%. Det är barmarkssäsongen som ligger bakom ökningen (+6%), medan vintern backar marginellt. Året innebar en positiv utveckling för hotell, förmedlat boende och camping.

Den svenska marknaden fortsätter att utvecklas positivt, även långväga gäster (övriga Europa och övriga världen) tillsammans med GBR, Holland och Tyskland ökade. Medan Norge, Finland och Ryssland minskade, de två sista med tydlig koppling mot vintern.

Bland kommunerna ökar alla förutom Berg och Bräcke. Östersund står för drygt hälften av den totala ökningen mätt i faktiska volymer. Bland destinationerna märks ökningar för Åre, Vemdalen, Bydalsfjällen och Lofsdalen, medan S Årefjällen och framförallt Funäsfjällen minskat. Möjligen kan minskningen i Funäsfjällen bero på oklarheter i rapporteringen, vilket är föremål för en intern översyn.

Gästnattsstatistik helår 2017 »

2017 rekordår för utländsk turism i Sverige

Turismen fortsätter att öka i Sverige. Totalt blev det 63 miljoner övernattningar i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 1,2 miljoner eller 2 procent jämfört med året innan. Fler långväga gästnätter väger upp för ett svalare intresse från den nordiska marknaden.
Utländska övernattningar i Sverige ökade totalt med 4 procent under 2017, medan svenska ökade med 1 procent jämfört med 2016. Sammanlagt blev det 1,2 miljoner fler gästnätter under 2017 jämfört med föregående år. Av denna ökning stod utländska gäster för 53 procent eller 650 000 gästnätter.
Läs Tillväxtverkets rapporter här.

Jämtland Härjedalen femte största turismlänet 2017

För Jämtland Härjedalen som helhet visar helåret 2017 preliminärt +2%. 5 av 8 kommuner redovisar ökningar (Östersund, Härjedalen, Bräcke, Ragunda och Åre). Bland destinationerna ökade Bydalsfjällen, Åre, Lofsdalen. Funäsfjällen och Södra Årefjälllen minskade en del och Vemdalen minskade marginellt. Se december-rapporten för att se preliminära siffror för 2017. Definitiva siffror rapporteras i kommande rapport för helåret omkring början av april 2018.

Gästnattsstatistik december 2017

Positiva decembersiffror visar att beläggningen på de kommersiella boendeanläggningarna i Jämtland Härjedalen (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i december med +13 325 gn (+5%) jämfört med motsvarande månad 2016. 

Förmedlat boende ökade med +12 766 gn (+9%), stugbyarna redovisade +3 886 gn (+19%), medan ökningen för campingen var +744 gn (+5%). Hotellen minskade med -3 487 gn (-5%) medan vandrarhemmen tappade -614 gn (-4%).

Den svenska marknaden ökade mest i volym, medan utlandsmarknaderna gick sammantaget i procent ännu bättre, särskilt Tyskland, GBR och Holland.

Bland destinationerna var det plus för Lofsdalen, Bydalsfjällen och Åre, medan Funäsfjällen och Vemdalen backade. Tyvärr kvarstår problem kring inrapporteringen av gästnätter från en stor leverantör och därför kan siffrorna från två destinationer komma att justeras.
På kommunnivå ökade samtliga förutom Ragunda som å andra sidan visar upp fina siffror för helåret 2017.

December var en generell plusmånad för Sveriges besöksnäring. Riket redovisar +5%, Värmland +27%, övriga Norrland +11%, medan ökningen för Dalarna var +9%.

Gästnattsstatistik december 2017 »

Gästnattsstatistik november 2017

Beläggningen på de kommersiella boendeanläggningarna i Jämtland Härjedalen (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i november med +1 741 gn (+2%) jämfört med motsvarande månad 2016. 

Hotellen ökade med +131 gn (+0%), förmedlat boende redovisade +942 gn (+4%), medan ökningen för campingen var +2 541 gn (+18%). Stugbyarna minskade med -723 gn (-11%) medan vandrarhemmen tappade -1 150 gn (-11%).

De största volymökningarna redovisade Sverige, Norge, Tyskland och övriga världen. Finland och Ryssland minskade däremot.

Tyvärr kvarstår problem kring Vemdalens siffror i rapporteringen och därmed även siffrorna för Härjedalens kommun i helhet - vi kompletterar uppgifterna så snart ett rättvisande resultat finns.

November var en generell plusmånad för Sveriges besöksnäring. Riket redovisar +4%, Värmland +1%, övriga Norrland +3%, medan ökningen för Dalarna var +10%.

Gästnattsstatistik november 2017 »

Gästnattsstatistik oktober 2017

Oktober visar totalt +6% vilket är bättre än riket i stort och de regioner som Jämtland Härjedalen använder som riktmärken. I tillägg finns positiva justeringar av sommarsiffrorna (eftersläpningar i campingstatistiken). Tyvärr saknas Vemdalens siffror i rapporteringen - vi kompletterar rapporten så snart resultat finns.

Samtliga kommuner ökar förutom Berg som visar en marginell minskning jämfört med oktober 2016. Fjälldestinationerna förutom Funäsfjällen ökar.

Gästnattsstatistik oktober 2017 »

Gästnattsstatistik september 2017

September visar totalt +4% vilket är i linje med hur det ser ut för övriga riket och Norrland, medan Dalarna (-3%) och Värmland (-4%) backade. Samtliga kommuner i Jämtland Härjedalen förutom Strömsund och Berg visar plus. Fjälldestinationerna i Härjedalen gick något sämre, liksom Bydalsfjällen, medan Åre och Södra Årefjällen visar positiva siffror. 

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar ökade i september med 4 510 gästnätter jämfört med samma månad 2016. Förmedlat boende (+12%), stugbyar (+10%) och hotell (+6%) ökade medan vandrarhem (-2%) och camping (-1%) tappade.

Ökningen skedde tack vare ökade besök från svenskar, norrmän, holländare, tyskar och estländare. Finland och Danmark minskade jämfört med september 2016. 

Barmarkssäsongen som helhet; maj-september 2017

Ökningarna av kommersiella gästnätter efter justeringar i maj (+8%), juni (+0%), augusti (+2%) och september (+4%) kompenserades av minskningen i juli (-3%) på grund av vädret. Slutresultatet för barmarkssäsongen maj-september visar därför endast en liten ökning om +0,6%.
Tack vare besöksnäringen i Jämtland Härjedalens satsningar för högre attraktivitet året om blev inte den totala minskningen så hög som den skulle ha kunnat bli vid avsaknad av attraktionskraft under för- och sensommaren.

Gästnattsstatistik september 2017 »

Gästnattsstatistik augusti 2017

Augusti visar totalt -2%. Minussiffrorna satta i perspektiv visar ett ok resultat med tanke på att riket som helhet och Värmland också visar -2%, Dalarna -8% och övriga Norrland -4%. Den svenska marknaden är svag, liksom Finland, Tyskland och Storbritannien. Norgemarknaden visar bättre siffror än sommarens två första månader och ökar något. De mer avlägsna marknaderna uppvisar fina siffror.

Härjedalens kommun uppvisar positiva siffror, med undantag för Funäsfjällen. Lofsdalen ökar stort under augusti jämfört med förra året. 

Åre kommun minskar och det är Åre i sig som påverkar negativt, medan Bydalsfjällen ökade, Södra Årefjällen visar en marginell minskning. Berg, Bräcke, Strömsund och Östersund backar, men relativt måttfullt, åtminstone för Östersund och Bräcke. Ragunda och Krokom visar på plussiffror.

Gästnattsstatistik augusti 2017 »

Gästnattsstatistik juli 2017

Gästnattsstatistiken för juli visar totalt -3%. Juli blev generellt ganska svag i hela landet med -3% för riket. Campingsiffrorna är svaga och kan eventuellt komma att justeras i efterhand (i positiv riktning p g a eftersläpningar i den nationella campingstatistiken). Den svenska marknaden ökade (+2%), liksom långväga europeiska och utom- europeiska gäster, medan den norska marknaden gick mycket svagt (-17%) och låg bakom hela minskningen och mer därtill, även Tyskland och övriga Norden visar svaga siffror. Östersund backar -3%, även här är det norrmännen som står bakom minskningen. Åre kommun klarar sig tillsammans med Ragunda bäst, med en liten ökning på 1%. Övriga kommuner backar. Bland de större destinationerna är det plussiffror för Lofsdalen och Södra Årefjällen, medan Funäsfjällen, Vemdalen och Bydalsfjällen backar. Åre destination visar en marginell minskning.

Gästnattsstatistik juli 2017 »

Gästnattsstatistik juni 2017 

Gästnattsstatistiken för juni visar totalt på -2% för Jämtland Härjedalen. Juni är generellt ganska svag, -1% för riket och närliggande regioner har ungefär samma utveckling som JH. Campingsiffrorna är svaga, men eventuellt kan dessa komma att justeras i efterhand (i positiv riktning på grund av eftersläpningen i campingstatistiken). Den svenska marknaden ökade, medan den norska marknaden gick mycket svagt, även Tyskland och Holland utvecklades tydligt negativt.

Resultatet är blandat för destinationerna. Åre gick bra, medan resterande delen av kommunen gick sämre. Östersund och Ragunda visade också på en positiv utveckling. Däremot är resultater för juni negativt för Strömsund, Bräcke, Berg och Krokom. Även Härjedalen (Lofsdalen undantaget) visade på minussiffror. 

Gästnattsstatistik juni 2017 »

Gästnattsstatistik maj 2017 

Maj visar totalt +9%, vilket är positivt med tanke på att maj är en av de svagare månaderna volymmässigt under året. Ökningen är förhoppningsvis en tidig indikation på en bra sommar. Den svenska marknaden gick bra, likaså "avlägsna" marknader. Framförallt Östersund, men även Åre, Ragunda och Härjedalen visar positiva resultat i maj.

Gästnattsstatistik maj 2017 »

Gästnattsstatistik april 2017 

April visar som väntat en rejäl ökning med +87 045 gn (+35%), utifrån "påskeffekten". Fjälldestinationerna "drar" och särskilt Åre som hade en större volymökning i april jämfört med vad destinationen tappade i mars. För Jämtland Härjedalen som helhet var dock minskningen i mars drygt 20 000 gn större än ökningen var i april. Sammantaget när vi summerar vintern (nov-apr) landar det på en ökning med +21 111 gn (+1%), vilket är positivt. Noterbart är att samtliga utlandsmarknader minskar med undantag för Storbritannien och utomeuropeiska besökare. Den svenska marknaden ökade med 3%.

Bland fjälldestinationerna har de 3 största en väldigt likartad utveckling för vintern, Åre +1%, Vemdalen +2%, Funäsfjällen +0%. Bäst mätt i procentuella termer gick Bydalsfjällen med +5%, medan Lofsdalen stack ut i motsatt riktning med -7%. Södra Årefjällen redovisade -4%.

Gästnattsstatistik april 2017 »

Gästnattsstatistik mars 2017 

Påskeffekten där påsk låg i mars 2016 och i april 2017 för med sig att mars minskar med 19%. Samtliga destinationer i Jämtland Härjedalen utom Ragunda, visar minussiffror, särskilt på skidorterna. Åre backar -17%, Vemdalen -23%, Funäs -20% och Lofsdalen -46%. "Bäst" klarade sig Bydalsfjällen av skidorterna med -13%. Även Östersund backade med -4% och där är det norrmännen som står för den stora minskningen, också det sannolikt beroende på påskens placering. Förmedlat boende är den dominerande boendeformen under vintersäsongen.

Gästnattsstatistik mars 2017 »

Gästnattsstatistik februari 2017 

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i februari med +34 279 gn (+7%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Ökningen för hotellen var +3 910 gn (+4%), medan det framförallt var det förmedlade boendet med en ökning på +33 994 gn (+12%) som bidrog till den totala ökningen. Stugbyarna redovisade -565 gn (-1%), vandrarhemmen -160 gn (-1%), medan campingen minskade med -2 900 gn (-12%).

Det var framförallt den svenska marknaden (+36 554 gn) som låg bakom ökningen. Även GBR ökade tydligt mätt i faktiska volymer, medan de tydligaste minusmarknaderna var Norge, Finland och Estland.

Februari var genomgående en positiv månad, om än med lite varierande ökningar. Riket som helhet redovisade +4%, Värmland +9%, Dalarna +1%, medan övriga Norrland ökade med +3%.

Gästnattsstatistik feb 2017 »

Gästnattsstatistik januari 2017

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i januari med -7 057 gn (-2%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Samtliga boendeformer förutom hotellen minskade. Ökningen för hotellen var +4 239 gn (+5%). Stugbyarna redovisade -1 667 gn (-5%), vandrarhemmen -1 441 gn (-9%), campingen -3 475 gn (-16%), medan förmedlat boende minskade med -4 713 gn (-2%).

Den främsta orsaken till minskningen var den ryska marknaden som minskade med -8 862 (-54%)! Den svenska marknaden ökade med 4 865 gn (+2%), medan öviga nordiska marknader minskade. På plussidan när det gäller utlandsmarknaderna återfinns GBR, Holland , övriga Europa och övriga världen.

Januari var annars en tämligen bra månad. Riket som helhet ökade med +7%, Värmland redovisade +12%, Dalarna +5%, medan övriga Norrland ökade med +6%.

Gästnattsstatistik jan 2017 »