Gästnattsstatistik 2018

Jämtland Härjedalen

Gästnattsstatistik 2018
Foto: Niclas Vestefjell

Gästnattsstatistik april 2018

Beläggningen på Jämtland Härjedalens kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i april med -34 969 gn (-10%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Delvis påverkat av den så kallade påskeffekten (påsk inföll i mars 2018).

Utifrån beskrivningen av förändringar i beräkningssätt (se under januari nedan) så uppstår stora förändringar för enskilda boendeformer under en period (främst vintersäsongen). Stugbyarna ökade med 12 940 gn (+43%), medan övriga boendeformer minskade. Hotellen redovisade -904 gn (-1%), vandrarhemmen -766 gn (-4%), campingen ökade med -1 026 gn (-4%), medan förmedlat boende minskade med -45 213 gn (-26%), men delar av minskningen är i realiteten en fiktiv minskning, då dessa gästnätter lyfts över till framförallt stugby, samt i viss mån till hotell.

Det är framförallt den svenska och norska marknaden som står för de stora minskningarna mätt i faktiska volymer. Även Danmark och Storbritannien backar tydligt. På plussidan märks gäster utanför Europa, övriga Europa, Holland och Lettland.

April, påverkat av påskeffekten, redovisar ett blandat utfall. Riket backar marginellt, övriga Norrland -2%, Dalarna backade med -2%, medan Värmland gick mot strömmen och ökade med 7%.

Gästnattsstatistik april 2018 »

Gästnattsstatistik mars 2018

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i mars med +47 858 gn (+10%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Gissningsvis delvis påverkat av den så kallade påsk-effekten.

Utifrån beskrivningen av förändringar i beräkningssätt (se under januari nedan) så uppstår stora förändringar för enskilda boendeformer under en period (främst vintersäsongen). Hotellen ökade med 15 786 gn (+15%), stugbyarna redovisade +47 822 gn (+123%), vandrarhemmen +3 820 gn (+15%), medan campingen ökade med +3 432 gn (+15%). Förmedlat boende minskade med 23 002 gn (-9%), men detta är i realiteten en fiktiv minskning, då dessa gästnätter lyfts över till framförallt stugby, samt i viss mån till hotell.

De största volymökningarna redovisade Sverige, Norge och Danmark. Men även övriga utlandsmarknader utom Ryssland och Estland ökade.

Mars var en tydlig plusmånad. Riket redovisar +10%, övriga Norrland och Dalarna +8% medan Värmland ökade med hela +45%.

Gästnattsstatistik mar 2018 »

Gästnattsstatistik februari 2018

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i februari med +22 403 gn (+5%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Utifrån de förändringar i beräkningssätt som beskrivs nedan under januari, så uppstår stora förändringar för enskilda boendeformer under en period (främst vintersäsongen). Hotellen ökade med 17 864 gn (+18%), stugbyarna redovisade +46 385 gn (+114%), vandrarhemmen +5 389gn (+29%), medan campingen ökade med +4 907 gn (+22%). Förmedlat boende minskade med 52 142 gn (-17%), men detta är i realiteten en fiktiv minskning, då dessa gästnätter lyfts över till framförallt stugby, samt i viss mån till hotell.

De största volymökningarna redovisade Sverige, Danmark och Storbritannien. Ökade gjorde även Holland, Lettland och övriga Europa. På minussidan märks framförallt Norge och Ryssland.

Februari var en generell plusmånad. Riket redovisar +5%, övriga Norrland +6% medan Värmland ökade med hela +22%. Dalarna minskade marginellt.

Gästnattsstatistik feb 2018 »

Gästnattsstatistik januari 2018

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i januari med +8 433 gn (+2%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Från och med januari 2018 har betydande volymer av förmedlat boende inom destination Vemdalen flyttats över till hotell och stuga. Det innebär inga förändringar för totalsiffrorna, men påverkar boendeformerna förmedlat boende, hotell och stugby vid analyser av destination Vemdalens gästnätter.

När det gäller det förmedlade boende som har rapporterats av Skistar (Åre och Vemdalen) har siffrorna tidigare inkluderat så kallade ägarnätter. I rapporteringen till SCB har dessa tagits bort från och med januari 2018. I den bifogade rapporten (se länk nedan) har vi dock valt att ha kvar dessa, vilket innebär att siffrorna som redovisas i rapporten är något högre jämfört med den officiella statistiken från Tillväxtverket/SCB.

Utifrån omständigheterna beskrivna ovan så uppstår stora förändringar för enskilda boendeformer under perioden (främst vintersäsongen). Hotellen ökade med 5 666 gn (+7%), stugbyarna redovisade +32 972 gn (+105%), vandrarhemmen +1 049 gn (+7%), medan campingen ökade med +3 863 gn (+17%). Förmedlat boende minskade med 35 117 gn (-17%), men detta är i realiteten en fiktiv minskning, då dessa gästnätter lyfts över till framförallt stugby, samt i viss mån till hotell.

De största volymökningarna redovisade Sverige, Ryssland, GBR, övriga Europa och Danmark. Det stora negativa utropstecknet var Norge som backade med -5 552 gn (-16%). Även Holland och Finland backade, men med betydligt mindre volymer.

Januari var en generell plusmånad. Riket i helhet redovisar +6%, övriga Norrland +7% Dalarna +2%, medan Värmland ökade med hela +42%.

Gästnattsstatistik jan 2018 »