Turism & lokal service

Projektbeskrivning

Syftet med JHT:s (Jämtland Härjdedalen Turism) projektet är att studera och belysa under vilka förutsättningar som turismföretagen i högre utsträckning kan utgöra plattformar för samordning av service och andra viktiga funktioner i samhället.

Projektet ska framför allt genom intervjuer dokumentera vilka hinder som finns idag och så långt som möjligt tydliggöra vad som krävs för att undanröja dessa.

Projektet genomförs 1 maj 2011-31 december 2011 och omfattar 270 000 kr. Tillväxtverket medfinansierar med 135 000 kr och Landbygdsprogrammet med 108 000 kr.

Projektledare: Ingrid Hedlund