Turism & Tillgänglighet

Förbättrad information om tillgänglighet för besökare med funktionsnedsättningar eller andra svårigheter

Projektbeskrivning

Personer med funktionsnedsättningar utgör en stor del av samhället. Man räknar med att ca 20 procent av befolkningen har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Det handlar om personer som har svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta och tolka information och att vissa personer har svårt att tåla vissa ämnen.

Det sker också en ökning av människor med åldersrelaterade funktionshinder. Människor över 55 år är idag den största växande marknaden i världen.

Det finns olika skäl till att funktionshindrade inte reser i samma utsträckning som andra. Det är dels bristen på fysisk tillgänglighet, bristen på tillförlitlig information samt den psykologiska osäkerheten där man inte vet om man vågar resa eller är välkommen.

Det här vill vi ändra på. Vårt mål är att människor med olika förutsättningar på ett enkelt sätt ska kunna veta hur tillgängligheten är på den plats de ska besöka. JHT kommer därför att arbeta med att tillgänglighetscertifiera anläggningar och attraktioner i Jämtland Härjedalen. Det ska ske genom att besök görs där anläggningarna tillgänglighet utvärderas. I samband med det kommer anläggningarna att få rådgivning om hur de kan förbättra tillgängligheten för olika typer av funktionshinder. Därefter kommer informationen om anläggningarna tillgänglighet att läggas in i länsturismdatabasen från vilken information kan hämtas till företagens egna hemsidor, destinationernas hemsidor samt länsportalen jamtland.se.

Projektet som finansieras av Regionförbundet i Jämtlands län och Landsbygdsprogrammet kommer att pågå tom december 2013 och de detaljerade målen är 40 deltagande företag.

Projektgruppen består av Håkan Munksten och projektledare Ingrid Hedlund.