Åre Åre

Åre
Foto: Magnus Dahlin

Naturen i kommunen är grunden för mycket - turism, skogs och jordbruk, mineralbrytning, jakt och fiske. Turismen har största betydelsen, service- och aktivitetsutbudet här är dimensionerat för många besökare. Framåtanda och entreprenörskap råder - 1.815 aktiva företag har i många fall byggts upp kring friluftsliv och olika former av tjänster som har bidragit till turismens utveckling.

Turismen har medfört betydande investeringar i anläggningar och turistbäddar. Exempel är Holiday Club i Åre med hotell, äventyrsbad, TV4 Sport Arena och ownership lägenheter, Copperhill Mountain Lodge, Skistar. Nya projekt har en stabil hög nivå och Åre kommun har byggt hyresfastigheter.

I Järpen utvecklas företagandet i form av småindustrier, entreprenad och service samt nya kommersiella- och industrifastigheter. Andra exempel är Kall Auto Lodge, Fävikens egendom och Kretsloppshuset i Mörsil. Bydalsfjällen har utvecklat en egen profil främst inriktat på den turistiska närmarknaden. Storlienområdet utvecklas starkt, främst på den norska marknaden.

Ett antal företag som startats och blivit kända nationellt och i vissa fall även internationellt – Peak Performance, Lundhags, Klättermusen, Åre Chokladfabrik, Skhoop, Nord-Lock, Husåbröd och Extrem är några exempel. Här finns en mängd småföretag med inriktning på hantverk, media, reklam, fritidsprodukter, lokalt producerad mat. Jord- och skogsbruket i Åre kommun utvecklas med nya tekniska innovationer.

Vid sidan av ett varierat utbud av kommersiellt organiserade aktiviteter finns en enorm potential inom kommunen för friluftsliv i olika former. Sommarturismen har återigen fått en skjuts framåt under parollen ”Åre året runt”. 

Kommunens kulturskola bedriver verksamhet på många platser med undervisning i musik, bild och dans. Skidåkning blir också kultur ibland. Här arrangeras förutom de Alpina Världscuptävlingar, världscup i Freestyle ett stort antal barn- och ungdomstävlingar, telemarkstraditioner, folkstörtloppet Skutskjutet, längdtävlingar och freerideevenemang.

Gemensamt för utvecklingen är nyckelordet hållbarhet - naturen skall brukas, inte förbrukas. Som första kommun i Sverige anslöt sig Åre till The Earth Charter - en vidareutveckling av Agenda 21 som omfattar ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling - ett ”naturens mänskliga rättigheter”. Åre kommun är första kommunen i Sverige som har fått sina grundvattentäkter godkända och klassificerade som naturligt mineralvatten (NMV).