Folkhögskolor

En annorlunda studieform

Folkhögskolor
Foto: Sandra Lee Pettersson

Som elev på en folkhögskola har du stora möjligheter att påverka studiernas inriktning och innehåll. Utmärkande för folkhögskolan som skolform är att man försöker ha mindre och mer sammanhållna studiegrupper, man studerar ofta ämnesövergripande i projektform och man utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Till skillnad från andra skolformer är folkhögskolan inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Varje folkhögskola bestämmer själv sin verksamhet och profil. Möjligheten till internatboende, som finns på flertalet folkhögskolor, ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse.

I Jämtlands län finns tre folkhögskolor, Birka, Bäckedal och Hålland.

Birka folkhögskola »

Mitt i Jämtland med utsikt över Storsjön och de jämtländska fjällen ligger Birka folkhögskola. Birka har ett stort utbud av kurser, många möjligheter till möten mellan människor och dessutom en spännande historisk bakgrund.

Bäckedals folkhögskola »

Bäckedals folkhögskola bedriver bred folkbildningsverksamhet som vill förena teoretiska studier med kunskapens hantverk, det praktiska försöket, det egna skapandet, analysen och det belysande samtalet. Förutom behörighetsgivande utbildning är skolan profilerad mot forntida teknik och hantverk, främst inom områdena textil, skinn, smide och metaller.

Hållands folkhögskola »

Skolan ligger naturskönt vid Ristafallet, nära till vildmark, naturens äventyr och backarna. Du har möjlighet att under din fritid och vissa delar av utbildningen uppleva fjäll och vildmark på ett speciellt sätt.