Krokom Krokom

Krokom
Foto: Stefan Nolervik

I Krokom är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag som vill växa. Här är det nära, till landet och till staden, till kommunens service och människor emellan. Kommunen vågar satsa, företag startas och människor tror på utveckling, är kreativa och handlingskraftiga.

Krokom är en jakt- och fiskekommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme.

Den fortsatta utbyggnaden av bostäder vid Sånghusvallen i Ås och Sandnäsets sjöstad i Dvärsätt, liksom företagens vilja att satsa vid Åsbackens industri- och handelsområde, visar att Krokoms kommun har ett gynnsamt läge inför kommande år.

Kommunen växer!

I vår kommun finns idag ungefär 14 560 människor som bor och verkar. Kommunen växer befolkningsmässigt och har ett attraktivt läge för bostadsbyggande. Utvecklingen i Ås och Dvärsätt fortsätter med både kommunala och privata medel. Möjligheterna till kvalité i boende, företagsamhet, utbildning, vård, omsorg arbete och fritid är mycket goda i vår kommun.

Många projekt pågår

Under tre år har ett intensivt arbete för att få ett enklare gränssamarbete i Hotagenområdet genomförts inom Interregprojektet Mittskandinaviskt Regionprojekt. Deltagande kommuner är Lierne, Röyrvik i Norge samt Frostviken i Strömsunds kommun. Från och med 2012 tar projektet ny fart under namnet Gränsprojekt Vaajma och har beviljats medel för tre år framåt.