LärCentrum

Mötesplatsen för vuxnas lärande

LärCentrum
Foto: Sandra Lee Pettersson

LärCentrum där du som vuxenstuderande kan välja på mer än 500 kurser och program i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, praktiska eller teoretiska. Du kan också använda Lärcentrum om du läser någon av Högskolans många kurser och program på distans.

LärCentrum finns i alla kommuner i Jämtland Härjedalen och även med specifik inriktning för de gröna näringarna vid JiLU i Ås.

Läs mer om LärCentrum »