Mittuniversitetet

Mittuniversitetet hjälper till att förverkliga drömmar

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet
Mittuniversitetet
Foto: Tina Stafrén

Mittuniversitetet är en plats där människor kan mötas, inspireras och tänka nytt. Här hittar du bland annat unika spetsubildningar med stark arbetslivsanknytning och ett av landets största utbud av distansutbildningar och e-lärande. Universitetet kan och vill vara en resurs för omvärlden för att tillsammans med näringsliv och andra aktörer skapa nya möjligheter för samhället att utvecklas och människor att växa.

Campus Östersund

Mittuniversitetet har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund. Antalet studenter är ca 20 000 varav ca hälften läser helt nätbaserade utbildningar. Ungefär 3 700 studenter pluggar på Campus Östersund som ligger på några minuters promenadavstånd till affärsstråket i stadskärnan. Området har tidigare varit regemente, men har varsamt renoverats, byggts till och förvandlats till ett inbjudande campus för Mittuniversitetet. Här ryms ett modernt bibliotek, föreläsningssalar, studentrestauranger och kafé. Området rymmer också ett 50-tal företag, organisationer och myndigheter.

Läs mer om Campus Östersund »

Mittuniversitetets utbud på Campus Östersund domineras av samhällsvetenskapliga utbildningar såsom ekonom-, socionom- och psykologutbildning och personal- och arbetslivsprogrammet. Här finns också utbildningar inom teknik och vård liksom ett antal utbildningar som är helt unika när det gäller innehåll, inriktning eller upplägg: sportteknologi-, ekoteknik-, risk- och krishanterings- samt turismutbildning.

Läs mer om Mittuniversitetets utbildningsutbud »

Kombinera studier med elitidrott

Skidåkare med elitambitioner erbjuds goda möjligheter att kombinera högre studier med elitidrott via Skiduniversitet vid Campus Östersund. Tränare finns både för alpin- och längdåkning samt för skidskytte. Svenska Skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet svarar för träningen. Östersunds kommun ser till att spår och pister är tillgängliga och i gott skick. Skidträningen bedrivs även på andra orter i länet där skidanläggningar finns.

Läs mer om att kombinera elitidrott och studier »

Forskning vid Campus Östersund

Vid Mittuniversitetets campus i Östersund bedrivs ledande forskning inom flera kunskapsområden. Vårt centrum för forskning och utveckling inom vinteridrott, Nationellt vintersportcentrum, är en unik arena där många elitidrottare inom skidsporten har testats och utvecklat sina tekniker. Här undersöker man bland annat vad som begränsar en elitidrottares prestationsförmåga och forskar även inom området idrott och hälsa. Vintersportcentrum är ett nationellt och internationellt kunskapscentrum för idrottslig prestationsutveckling.

Läs mer om Nationellt vintersportcentrum »

På Campus Östersund finns även turismforskningsinstitutet Etour. Vid Etour utvecklas ny kunskap om turism och resande. Forskningen fokuserar på faktorer och processer som påverkar destinationers utveckling och tillväxt. Genom denna forskning bidrar Mittuniversitetet till den svenska turistnäringens utveckling.

Läs mer om Etour »

Mittuniversitetet har även framstående forskning inom andra områden. Forskningen inom entreprenörskap och företagsutveckling, hälsa och sport- och friluftslivsprodukter måste självklart lyftas fram när man talar om Campus Östersund. Riskforskningen är ett annat område som växer sig starkt. Här sker både grundforskning och tillämpad forskning med koppling till näringslivet eller aktörer inom offentlig sektor. 

Läs mer om Mittuniversitetets forskning »