Ragunda Ragunda

Ragunda
Foto: Helena Elf

Ragunda kommun är belägen i den östra delen av Jämtland. Vi är inte flera än att alla känner alla i stor utsträckning. Det skapar en känsla av trygghet och närhet. Vi bryr oss om varandra. Avståndet till beslutsfattare och samhällsservice är kort och köer vet vi knappt vad det är.

Vi välkomnar fler att flytta hit

Vi välkomnar fler människor att flytta till vår kommun. Vi vill att du ska trivas med att leva och bo här. Förutsättningarna är goda om du uppskattar spännande och vacker natur, goda möjligheter till utbildning och ett bra boende. Kommunens kulturskola tillhör de främsta i Sverige och vi har ett rikt kulturliv med allt från små arrangemang på bygdegården till stora teateruppsättningar. Vi har också unika besöksmål för våra besökare med Döda Fallet och den Thailändska Paviljongen som några exempel. En mängd fritidsaktiviteter och föreningar väntar den som vill ha en aktiv livsstil.

Näringslivet i Ragunda

I Ragunda kommun finns en lång tradition av eget företagande och vi ligger i topp bland landets kommuner vad gäller antalet nystartade företag. Det finns många stabila företag inom bland annat tillverkningsindustrin och IT som idag visar på mycket goda möjligheter att utvecklas i en positiv riktning. Många företag finns också inom jord och skogsbruket samt privat tjänstesektor och turism.